نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

شکوبن میلکی مخصوص گربه

۶۰,۰۰۰ تومان
شوکوبن میلکی به عنوان جایگزین شکلات برای گربه ها تولید شده است که مقدار تنوبرومین در آن بسیار ناچیز می باشد. این محصول با اندازه کوچک و بافت نرم، عاری از روغن پالم، زایلیتول نمک و شکر می باشد.

شکوبن چغندر مخصوص گربه

۶۵,۰۰۰ تومان
شوکوبن چغندر به عنوان جایگزین شکلات برای گربه ها تولید شده است که مقدار تنوبرومین در آن بسیار ناچیز می باشد. این محصول با اندازه کوچک و بافت نرم، عاری از روغن پالم، زایلیتول نمک و شکر می باشد.

شکوبن ویتامین مخصوص گربه

۶۵,۰۰۰ تومان
شوکوبن ویتامین به عنوان جایگزین شکلات برای گربه ها تولید شده است که مقدار تنوبرومین در آن بسیار ناچیز می باشد. این محصول با اندازه کوچک و بافت نرم، عاری از روغن پالم، زایلیتول نمک و شکر می باشد.

شکوبن پروبیوتیک مخصوص گربه

۶۵,۰۰۰ تومان
شوکوبن پروبیوتیک به عنوان جایگزین شکلات برای گربه ها تولید شده است که مقدار تنوبرومین در آن بسیار ناچیز می باشد. این محصول با اندازه کوچک و بافت نرم، عاری از روغن پالم، زایلیتول نمک و شکر می باشد.